Một Số Thay Đổi Trong Hoạt Động [Mãnh Long]

Ngày đăng:11:15:37 23-11-2020

  THÔNG TIN OPEN SEVER

 

Nộp Bát Nhã Chứng Thư

https://volam2xua.net/huong-dan/bat-nha-chung-thu-manh-long.html

 

Thái Hư Ảo Cảnh

https://volam2xua.net/huong-dan/thai-hu-ao-canh-manh-long.html

 

Tàng Kiếm Sơn Trang

https://volam2xua.net/huong-dan/tang-kiem-son-trang-manh-long.html

 

Sát Thủ Đường

https://volam2xua.net/huong-dan/sat-thu-duong-manh-long.html

 

Boss Thế Giới

https://volam2xua.net/huong-dan/boss-the-gioi-manh-long.html

 

Nộp Quân Dụng

https://volam2xua.net/huong-dan/hoat-dong-nop-quan-dung.html

 

Tử Quang Các

https://volam2xua.net/huong-dan/tu-quang-cac-manh-long.html

 

Yến Tiệc Thỏ Nướng

https://volam2xua.net/huong-dan/yen-tiec-tho-nuong-manh-long.html

 

Thay Đổi Về PET

https://volam2xua.net/huong-dan/huong-dan-ve-pet.html

 

Uẩn Linh Ngoại Trang

https://volam2xua.net/tin-tuc/huong-dan-uan-linh-ngoai-trang.html

 

Trồng Bát Nhã Lớn

https://volam2xua.net/huong-dan/bat-nha-lon-manh-long.html

 

Chiến Trường Tài Nguyên Chiến

https://volam2xua.net/huong-dan/tai-nguyen-chien-manh-long.html

 

Chiến trường Thiên Môn Trận

https://volam2xua.net/huong-dan/chien-truong-thien-mon-tran.html

 

Nhiệm Vụ Mỗi Ngày

https://volam2xua.net/tin-tuc/nhiem-vu-moi-ngay-manh-long.html

 

Boss Sư Môn

https://volam2xua.net/tin-tuc/boss-lien-hoan-cao-thu-su-mon-manh-long.html

 

Thần Tài Bảo Rương 

https://volam2xua.net/tin-tuc/than-tai-bao-ruong-manh-long.html

 

Vòng Quay May Mắn

https://volam2xua.net/su-kien/vong-quay-may-man-manh-long.html

 

Cẩm Nang Đại Sự Kiện

https://volam2xua.net/huong-dan/cam-nang-dai-su-kien.html

 

 Bang Hội Tinh Anh

https://volam2xua.net/su-kien/bang-hoi-tinh-anh-manh-long.html

 

 

 

Trên đây là một số  thay đổi trong hoạt động và sự kiện trong Sever mới, quý hảo hữu hãy xem qua và có sự tính toán cho riêng mình.