Đua Top Máy Chủ Thiên Môn

Ngày đăng:01:20:46 14-10-2021

Đến với máy chủ mới [Thiên Môn], quý đồng đạo võ lâm sẽ có dịp thi thố tài nghệ với nhau, cùng nhau thể hiện bản lĩnh xuất sắc của mỗi cá nhân trong hoạt động Đua Top Máy Chủ cùng hoạt động Truy Công Lãnh Thưởng vô cùng thú vị

Thời gian

  • Bắt đầu Đua Top Máy Chủ: 14h00 ngày 16/10 ~~ 16/11
 Đối tượng

Tất cả nhân sĩ tham gia máy chủ Thiên Môn đều có thể tham gia hoạt động Truy Công Lãnh Thưởng.

 NPC nhận thưởng

Các loại phần thưởng

  • Thú cưỡi đều không khóa – không hạn
  • Hộp quà trang bị Thiên Nghĩa có thể lựa chọn Âm Dương ( 3 món áo – quần – mũ )