Đua Top Máy Chủ Mới – Nhạn Môn [2022]

Ngày đăng:12:48:56 10-03-2022


Top Cấp Độ


🔥Thể lệ: 03 Anh Hùng đạt cấp độ cao nhất toàn Máy Chủ nhận thưởng (không thể nhận thêm TOP hệ phái).
🔥 Anh Hùng cần đạt 10,000 Danh Vọng mới có thể nhận thưởng.
🔥Thời gian: Từ khi máy chủ khai mở đến 23h59 ngày 31/3/2022.

TOP
Phần Thưởng
1

Thú cưỡi Tuyết Sư (không khóa – không hạn)
Set Tàng Kiếm (quần, áo, mũ theo body) + 2 ngọc bội ngẫu nhiên
30.000 Xu
30 vé Tiếu Y Vàng

2

Thú cưỡi Long Mã (không khóa – không hạn)
Set Tàng Kiếm (quần, áo, mũ theo body)
25.000 Xu

3

Tọa Kỵ Hoa Sen (không khóa – không hạn)
02 món Tàng Kiếm (ngẫu nhiên theo body)
20.000 Xu

 

 


Top Công Trạng


🔥 Thể lệ: Anh Hùng đứng đầu Bảng Xếp Hạng Công Trạng Tống/Liêu.
🔥 Thời gian: Từ khi máy chủ khai mở đến 23h59 ngày 31/3/2022.

Phe Phần Thưởng
Tống

Thú cưỡi Chiến Tượng (khóa – không hạn)
Set Tàng Kiếm (quần, áo, mũ theo body)
30.000 điểm tích lũy

Liêu

Thú cưỡi Chiến Tượng (khóa – không hạn)
Set Tàng Kiếm (quần, áo, mũ theo body)
30.000 điểm tích lũy

 

 


Top Hệ Phái


🔥 Thể lệ: Anh Hùng đứng đầu Bảng Xếp Hạng cấp từng phái (không thể nhận thêm TOP cấp).
🔥 Anh Hùng cần đạt 10,000 Danh Vọng mới có thể nhận thưởng.
🔥 Thời gian: Từ khi máy chủ khai mở đến đến 23h59 ngày 31/3/2022.

Top Phần Thưởng
Top 1
(mỗi hệ phái)

01 món trang bị Tàng Kiếm 8x (theo Body – ngẫu nhiên)
10.000 Xu
20 vé Tiếu Y Vàng