Cập nhật bảo trì 9/4

Ngày đăng:05:30:02 09-04-2022

 


Nội dung


 

 

 

Hoạt Động Chi Tiết
Chiến Trường

Mở lại chiến trường chính :15h-16h

Trồng BNL

Thay 3 thiên thạch >> 3 kinh nghiệm đơn 2
Thay yq môn phái >> 3 kinh nghiệm đơn 1
Thay 1 túi cửu chuyển >> 3 viên Kinh Nghiệm Đơn 3
Cập nhật thêm kinh nghiệm đơn 4

Ngự Các

Mở đầu thành biểu (trung )
Shop: Quân cơ phường
Giá: 60x (khi chuyển đổi phe trong vòng 30p sẽ chuyển được ).
Giữ 180k công trạng. Dưới 180k công trạng giữ nguyên.

Quà mốc 100 túi mật

Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm bên dưới:
15 quân công bài
4 mảnh tàng kiếm
5 mật tịch môn phái random
1 tử quang thần thạch
1 tỷ exp
1 thú cưỡi phong sư
1 thú cưỡi phi điểu
1 thú chiên xa tần thủy hoàng