Cập nhật 16/12/2020 [Mãnh Long]

Ngày đăng:02:37:11 16-12-2020

Cập nhật tại máy chủ Mãnh Long

 • Thời gian: Sau bảo trì ngày 16/12/2020.

 

 

Nội dung cập nhật

 

 

 • Một số cập nhật khác:
  • Mở Lãnh Hương Lăng: 13h00 và 21h05 thứ 6 và thứ 7.
  • Lệnh bài Tân thủ: “Mua vật phẩm tiêu dùng”.

 

  • Giảm vàng thương hội: Từ 7 vàng > 3 Vàng.
  • Giảm thời gian tưới Bát Nhã Nhỏ: Từ 120s/lần > 45s/lần.
  • Cập nhật sách Pet vào shop Kim Ngọc Diệp:

Cấp 1: Huyền Vũ Vô Song, Vô Hành Vô Tương, Khinh Linh Tấn Tật. (40 Kim Ngọc Diệp).
Cấp 2: 80 Kim Ngọc Diệp.
Cấp 3: 160 Kim Ngọc Diệp.
Cấp 4: 300 Kim Ngọc Diệp.

  • Điều kiện tham gia Chiến Trường: Cấp 74 – 3000 danh vọng – 3000 sư môn (riêng nga mi kiếm – nga mi đàn – cổ sư không cần điều kiện).

 

Võ Lâm 2 Xưa Update.