Cập nhập máy chủ Mộc Long 22/09/2021

Ngày đăng:11:16:38 22-09-2021

Thời gian bảo trì
Từ 17:00 ngày 22/09/2021 đến 18:00 22/09/2021

Event : Đại Lễ Trung Thu

thời gian :

Bắt đầu từ 17:00 22/09 đến 17:00 14/10/2021

Sau 17:00 ngày 14/10/2021 Sẽ không sử dụng được các loại bánh


Trang Bị

Lệnh mở Shop Sư Môn 5 : /Open([[equipshop]],6)

 

Cập nhập khác :

 

1 : ngự các : cập nhập bao thiên kiêu lệnh lớn : giá 1500 kim phiếu
2 : Cập nhập NPC thần hành thái bảo đới tung : vượt ải lương sơn bạc
3 : Cập nhập đổi 2 Thiên cang lệnh = 1 đá nâng cấp tại Lệnh bài tân thủ