Quy định chung

Ngày đăng:03:19:46 05-09-2019

Quý nhân sĩ Võ lâm 2 thân mến, Nhằm tăng thêm thử thách cho các Quý Nhân Sĩ mỗi khi tham gia và hành tẩu nơi chiến trường, Ban Điều Hành Võ Lâm Truyền Kỳ II sẽ có một số thay đổi về điểm năng động chiến trường liên server pháo đài chiến từ ngày 27/08/2019, thông tin chi tiết như sau:

Điều chỉnh khi sử dụng 3 loại thuốc từ 12 vàng thành 5 vàng:

  • Linh chi tục mệnh hoàn.
  • Dao trì đai hoàn đơn.
  • Tuyết sâm phản khí hoàn.

Thời gian

Thời gian

Thời gian

Thời gian

Thời gian
Thời gian