Môn Phái Cái Bang

Ngày đăng:04:30:19 06-09-2019

Cái Bang là bang phái có từ lâu đời, lừng lẫy bốn phương nhờ chiêu thức võ công đặc sắc, cùng cách thức hoạt động quy củ và tiêu chí hành hiệp trượng nghĩa.

Cùng với hai trấn bang tuyệt kỹ thần công là Giáng Long Thập Bát Chưởng và Đả Cẩu Bổng Pháp, Cái Bang nổi tiếng khắp Trung Nguyên, xứng danh “Thiên hạ đệ nhất bang”, uy trấn quần hùng.

Đệ tử Cái Bang có giác quan nhanh nhạy và khả năng thích ứng với điều kiện ngoại cảnh rất tốt do thường xuyên phải sống trong điều kiện không thuận lợi, đối mặt với thời tiết khắc nghiệt lẫn những hiểm họa trùng trùng.

Bất cứ nơi nào, ăn mày Cái Bang cũng có thể hồi phục khí huyết, thể lực nhanh chóng.

Cái Bang bao gồm 2 hệ phái: Cái Bang Tịnh Y và Cái Bang Ô Y.

Cái Bang Tịnh Y

Chiến thần hàng long phục hổ sở hữu Giáng Long Thập Bát Chưởng vang danh thiên hạ cùng nhiều chiêu thức võ công mạnh mẽ, biến ảo khôn lường.

Với khả năng xuất chiêu thần tốc, sở trường cận chiến, đệ tử Cái Bang Tịnh Y sẽ là những nhân vật nắm giữ vai trò chủ chốt trong các trận đơn đấu

  • Vũ khí sử dụng: Hộ Uyển
  • Hệ thống kỹ năng:

    Yếu quyết Cái Bang Tịnh Y

Cái Bang Ô Y

Có thần thái tiêu diêu tự tại, các đại hiệp Cái Bang Ô Y sở hữu các thế võ lấy nhu thắng cương, linh hoạt khó lường.

Ngoài những tuyệt chiêu đẩu chuyển tinh di, sở trường dĩ địch chế địch, đệ tử Cái Bang Ô Y còn sở hữu những kỹ năng phụ trợ đặc biệt, trong các trận đánh vừa có thể tự bảo vệ mình, vừa gây khó khăn cho đối phương.

  • Vũ khí sử dụng: Côn
  • Hệ thống kỹ năng:

    Yếu quyết Cái Bang Ô Y