Hỗ Trợ Tân Thủ Sơ Nhập [Nhạn Môn]

Ngày đăng:03:09:57 29-09-2019

 

Thông Tin hướng dẫn Tân Thủ

Không Yêu cầu làm Nhiệm vụ Dã Tẩu.
Mở hành trang (f4): Trong cẩm nang bôn tẩu chọn dòng Nhận GiftCode -> Sau đó điền mã Code của bạn.

Nhận hỗ trợ trang bị – mật tịch – yếu quyết: Lưu ý Điều kiện nhận

 

Thăng Cấp nhận thưởng:

⭕️ cấp 74 nhận được: + 1 Chiêm Y Phổ + 3 yếu quyết theo phái
⭕️ cấp 75 nhận được: + 10 mảnh thiên thạch + 3 yếu quyết theo phái + 2 túi hạt giống
⭕️ cấp 79 : nhận được : + 5 cây bát nhã lớn + 5 tiêu kiếp tán + 10 mảnh thiên thạch + 5 thiên thạch + 1 thiên hà mật tịch + Bổ kim mật tịch + Ngũ hành mật tịch
⭕️ cấp 84 nhận được : + 1 chiêm y phổ + 1 tử hà mật tịch + 3 yếu quyết theo phái +20 mảnh thiên thạch +10 thiên thạch
⭕️ cấp 89 nhận được: + 1 mật tịch chân quyển cấp 45 theo phái + 30 mảnh thiên thạch + 10 thiên thạch
⭕️ cấp 94 nhận được : + 50 mảnh thiên thạch + 20 thiên thạch + 10 ngũ thái lung linh túy + 3 yếu quyết theo phái
⭕️ cấp 99 nhận được : + vũ khí đại việt phi yến +6 +100 mảnh thiên thạch + 30 thiên thạch

 

Với những hỗ trợ trên mong rằng việc hành tẩu cho các anh em mới sẽ dễ dàng hơn, chúc các anh em luôn vui vẻ!