Bát Nhã Lớn [Mãnh Long]

Ngày đăng:08:25:00 16-11-2020

Vị Trí Trồng:

 

Tây Thành Đô

 

Bắc Tuyền Châu

 

Cách Trồng:

 

Phần Thưởng Vật Phẩm:

 • Số EXP trên 1 cây bát nhã lớn: 2.000.000 EXP /1 cây

Quà trồng Cây:

khi trồng cây thành công mặc định nhận:
1 mảnh thiên thạch – 1 thiên thạch

ngoài ra ngẫu nhiên nhận được:

 • Ngũ hành mật tịch
 • Chiêm Y Phổ
 • Tử Hà Mật tịch
 • Thiên Hà Mật tịch
 • Tu La Mật tịch
 • Kim thiền phổ
 • Mật tịch cấp 70 ngẫu nhiên các phái
 • Túi Cửu chuyển
 • Thiên thạch tinh thạch
 • Cổ linh thạch
 • Linh Thạch Nguyên Thạch cấp 5
 • Thiên thạch x5
 • Mảnh thiên thạch x5

Lưu Ý:

 • Điều kiện cướp cây : cấp 74 – 2500 danh vọng (không đủ điều kiện cây được trả về cho người trồng)
 • Túi Vàng Của cây rơi ra : phải bật PK mới nhặt được
 • Túi vàng cần bật PK mới nhặt được
 • Góc Trồng cây 2 MAP bo hẹp lại để không trồng ở Góc LAG được nữa

 

Trồng cây Bát Nhã chưa bao giờ là nội dung nhàm chán, hãy chia sẻ Võ Lâm 2 Xưa để bạn bè cùng chơi.