Hướng Dẫn Bắc Đẩu Dưỡng Sinh Thuật – [Ngọa Long]

Ngày đăng:02:11:14 13-06-2020

Nhằm giúp quý đồng đạo dễ dàng chinh phục con đường bôn tẩu giang hồ, Bổn Trang ra mắt thêm 1 tính năng của Nguyệt Lượng Thố Luyện Đơn Lư,  với tính năng Bắc Đẩu Dưỡng Sinh Thuật.

Thời gian bắt đầu

Hoạt động bắt đầu từ sau bảo trì ngày 14/6/2020.

Bản đồ diễn ra

 • Tuyền Châu
 • Dương Châu

Lưu ý:

 • Nhân vật đẳng cấp 73 trở lên, đã tăng 1 điểm kỹ năng 55 mới có thể tham gia tính năng.
 • Mỗi tầng chỉ có thể luyện trong vòng 30 phút, có thể không liên tục.
 • Các thành viên trong tổ đội có thể luyện các loại Bắc Đẩu Dưỡng Sinh Thuật khác nhau.
 • Tổ đội nhân vật buộc phải ở gần nhau mới có thể kích hoạt.
 • Các thành viên trong tổ đội đạt tối đa thời gian luyện Bắc Đẩu Dưỡng Sinh Thuật sẽ không ảnh hưởng đến thành viên khác.
 • Mỗi nhân vật tham gia Bắc Đẩu Dưỡng Sinh Thuật 01 lần/ ngày và 00h00 mỗi ngày sẽ có thể tiếp tục luyện Bắc Đẩu Dưỡng Sinh Thuật.
 • Dưỡng Sinh Thuật đặc biệt cũng có 4 tầng như Dưỡng Sinh Thuật bình thường (nhân vật có thể tham gia cả 4 tầng).
 • Trong tổ đội phải có ít nhất 4 thành viên mới có thể kích hoạt Dưỡng Sinh Thuật đặc biệt.
 • Nhân vật sau khi kích hoạt xong Luyện Dưỡng Sinh Thuật (4 tầng) vẫn tiếp tục kích hoạt Luyện Dưỡng Sinh Thuật đặc biệt (4 tầng).
 • Nhân vật Dưỡng Sinh Thuật tất cả 8 lần.