Yến Tiệc Thỏ Nướng [Mộc Long]

Ngày đăng:02:14:36 03-04-2021

Thời gian & NPC liên quan

 

Thỏ Nướng mở vào lúc 10h00, 16h00, 22h00 mỗi ngày.

 

 

Tùy theo ngày mà bản đồ xuất hiện Yến Tiệc Thỏ Nướng sẽ khác nhau:

 

 

Để bắt đầu Yến Tiệc Thỏ Nướng, nhân sĩ cần phải kích hoạt Lò Nướng.

Lò Nướng chỉ được kích hoạt khi có đủ 4 trạng thái PK1, PK2, PK3 và Đồ Sát

 

 

Khi kích hoạt thành công, xung quanh Lò Nướng sẽ xuất hiện nhiều loại quái.

Tiêu diệt quái sẽ xuất hiện nhiều Bàn Tiệc Thịt Nướng.

 

 

– Nhân vật tham gia phải có cấp độ từ 73 trở lên, điểm Danh vọng 3.000 trở lên mới sử dụng được bàn tiệc.

– Nhân vật phải nhận nhiệm vụ mới có thể sử dụng bàn tiệc. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ 20/20, nhân vật phải trả nhiệm vụ và nhận nhiệm vụ mới thì mới có thể tiếp tục sử dụng bàn tiệc.

– Nhân sĩ nhấp vào các Bàn Tiệc Thịt Nướng để nhận thưởng : 300.000 EXP hoặc nhận được Lộ Thủy.

– Thu thập đủ 20 Bàn Tiệc Thịt Nướng là hoàn thành 1 nhiệm vụ. Có thể trở về gặp NPC Bạch Tiên Sinh để trả nhiệm vụ và nhận nhiệm vụ tiếp theo.

 

 

 

Phần thưởng:

Hoàn thành 1 nhiệm vụ thỏ nướng nhận:

  • 200 điểm danh vọng
  • 200 điểm Sư Môn
  •  3.000.000 EXP

Khi diệt boss sẽ nhận được các vật phẩm sau:

  • Rương thỏ ngọc – Đùi vịt – Chân gà -Thịt dê – Trái Tim Phù Thủy.
  • Mở Rương Thỏ Ngọc sẽ nhận ngẫu nhiên các vật phẩm trân quý.

Tiêu diệt Niên Thú ở tiệc thỏ nướng:

  • Người giết niên thú nhận được 20.000.000 EXP + nhận thêm 1 thú cưỡi: Niên thú (hạn 3 ngày).
  • Tiểu niên thú sau khi giết niên thú ấn vào sử dụng nhận được 5.000.000 EXP.

 

Lưu ý:

– Khi sử dụng bàn tiệc, ngẫu nhiên bị trừ 1 điểm Danh vọng.