Vượt ải Lương Sơn Bạc

Ngày đăng:05:10:35 24-10-2020

Để tăng thêm tính hấp dẫn, tính năng vượt ải Lương Sơn Bạc sẽ điều chỉnh cách thức tham gia và toàn bộ phần thưởng kể từ ngày 24/10/2020. Theo đó, nhân sĩ có thể sử dụng điểm Tinh lực hoặc Thiên Kiêu Lệnh để vượt ải.

Ngoài ra, những phần thưởng trân quý như:  Thiên Cang Lệnh, Mảnh Thiên Cang,… cùng hàng triệu điểm kinh nghiệm sẽ được gửi đến nhân sĩ trong lần điều chỉnh này.

Hình thức vượt ải

Có 2 hình thức vượt ải mà nhân sĩ có thể chọn:

 • Vượt ải thường: Tiêu hao 20 điểm Tinh lực/nhân vật.
 • Vượt ải Thiên Kiêu: Đội trưởng tiêu hao 4 Thiên Kiêu Lệnh.

Mở rương,khiêu chiến boss

 • Mở rương tiêu hao 2 Thiên Kiêu Lệnh.
 • Khiêu chiến boss tiêu hao 2 Thiên Kiêu Lệnh.

Phần thưởng
Thay đổi toàn bộ phần thưởng

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Có thể tham gia Vượt Ải Lương Sơn bất cứ lúc nào.
 • Nhân vật phải đặt đẳng cấp 80 trở lên và đã gia nhập môn phái.
 • Tố đội tham gia từ 3 – 8 thành viên.
 • Nội dung chi tiết

  Nhân sĩ đến gặp NPC Đới Tông để tiền hành báo danh vượt ải.

Danh sách boss ở các ải Lương Sơn

Các hình thức Vượt Ải Lương Sơn

Ải miễn phí

Tiêu hao 20 điểm Tinh lực/nhân vật. Khi tham gia vượt ải miễn phí sẽ có cơ hội xuất hiện 2 ải ẩn:

 • Ải ẩn thứ 1 – Khiêu chiến sinh tồn: trong vòng 3 phút lượng nhân vật sống sót không được ít hơn 3.
 • Ải ẩn thứ 2 – Oẳn tù tì: Mỗi nhân vật đối thoại với NPC tiến hành oẳn tù tì, 3 ván thắng 2, thành viên đội ngũ có 3 – 4 người có 1 người chiến thắng NPC tức cả đội thắng, đội ngũ có 5 – 8 người cần 2 người chiến thắng NPC.
Ải thu phí
 • Đội trưởng tiêu hao 4 Thiên Kiêu Lệnh để tham gia ải thu phí.
 • Bất kỳ nhân vật nào cũng có thể sử dụng 2 Thiên Kiêu Lệnh để khiêu chiến boss 1 lần, tổng cộng có thể khiêu chiến 4 lần.
 • Mỗi lần khiêu chiến xuât hiện 1 boss, những boss đã xuất hiện sẽ không xuất hiện trong những lần sau.
 • Trong thời gian giãn cách khiêu chiến boss, đội trưởng có thể thông qua NPC Đới Tông để kết thúc cửa ải, cả đội sẽ được chuyển ra khỏi phó bản.

Phần thưởng kinh nghiệm – rương

Số lượng rương

Phần thưởng Rương