Vòng Quay May Mắn

Ngày đăng:05:36:13 05-07-2020

Một ngày cuối năm 893 cuối nhà Hán
Sau bao năm bôn ba chinh chiến gian khổ các binh lính quay về cố thổ
Triều đình xả kho lương phát thưởng các tướng sĩ số tiền tài để an cư lập nghiệp


Những tưởng quốc gia sẽ yên ổn phát triển
Nhưng bỗng nhiên có nhiều nhân sĩ sau 1 đêm giàu khó hiểu – có 1 số lại táng gia bại sản
Qua tìm hiểu thăm dò từ đại nội mật thám đã phát hiện âm mưu nguy hiểm của giáo phái thổ phồn
Giáo sĩ xuất hiện truyền bá Vòng Quay Đổi Đời vào trung nguyên làm mê muội dân tâm
Nhận được lệnh xuất chiến của Triều Đình Các Đỗ Thần của máy chủ NGọa Long hãy chinh chiến để thay đổi vận mệnh cuộc đời mang lại sự phồn vinh cho đất nước

NPC Liên Quan

Vật Phẩm Thẻ bài

Bán tại NPC giáo sĩ giá 50 vàng hoặc ngự các giá 20 kim phiếu

Thời gian và điều kiện tham gia

  • Nhân sĩ trong sever cấp 75 trở lên
  • Toàn bộ thời gian trong ngày ( sau 12h làm mới lượt quay – vui lòng trở lại ) 

 

Phần thưởng vòng quay may mắn

Ngọa Long đơn :


Đan dược thất truyền khi sử dụng nhận được 200.000.000 EXP ( nhân sĩ dưới cấp 80 có thể sử dụng )
Tối đa chỉ sử dụng đc 20 đơn

Trúc Cơ Đơn :

Đan dược giúp tẩy tạo kinh mạch đột phá cấp độ khi sử dụng nhận được 100.000.000 EXP ( toàn bộ nhân sĩ đều có thể sử dụng )
Tối đa chỉ sử dụng đc 20 đơn

Tàn Quyền Mật Tịch :


Những trang sách còn sót lại của mật tịch cao cấp

Trứng Ma Thú :

Trứng Long thú dùng để đổi thú cưỡi siêu cấp

LƯU Ý : 

 

– Các loại thú cưỡi có thời hạn 14 ngày
– Mật tịch đổi từ 5 tàn quyển tại NPC theo hệ phái nhân vật đổi – có chỉ số mặc định x15 – không khóa

– Toàn Bộ item quay được tại vòng quay đều không khóa