Võ Lâm Bảo Hạp – Sever Ngọa Long

Ngày đăng:06:34:51 30-05-2020

Đối tượng tham gia

  • Tất cả nhân sĩ VLTK II đều có thể nhận Võ Lâm Bảo Hạp (Từ cấp 77 trở lên – đã max SKILL 55).
  • Nhân vật đạt đẳng cấp 73 trở lên và đã tăng tối đa chiêu thức 55 mới có thể sử dụng các loại Chìa Khóa.