Tử Quang Các [Mộc Long]

Ngày đăng:02:18:55 03-04-2021

NPC Liên Quan:

 

Tử Quang Các Lão Nhân (Dương Châu – 205/198)

 

Điều kiện tham gia:

 

 Bang chủ hoặc Phó bang chủ hoặc Trưởng lão chủ tổ đội 8 người. Tất cả thành viên trong tổ đội (có thể khác bang với chủ tổ đội) đẳng cấp 75 trở lên.
– Thành viên đẳng cấp 75 trở lên của bang hội đã kích hoạt 1 khu vực ải tiến vào khu vực ải đó.
– Mỗi bang hội chỉ kích hoạt cùng lúc 1 khu vực ải.
– Giới hạn số người tối đa trong 1 khu vực ải là 60 người.
– Chưa kích hoạt boss thì không hạn chế thời gian đổi người, sau khi kích hoạt boss thì khoảng các đổi người giữa 2 lần là 2 phút.
– Số người trong chiến trường Tử Quang Các dưới 8 người thì hệ thống trực tiếp đẩy toàn bộ người chơi còn lại ra ngoài chiến trường Tử Quang Các.
– Vượt ải thất bại ở ải nào thì tiếp tục vượt lại tại ải đó (không cần phải vượt ải lại từ đầu).
– Mỗi tuần 1 bang chỉ có thể hoàn thành vượt ải Tử Quang Các 1 lần (vượt thành công 6 ải), thời gian 23h55 chủ nhật đến 00h05 thứ 2 là thời gian reset vượt ải Tử Quang Các.
– Trừ ải 5, các ải khác khi số lượng “Bóng hộ vệ” vượt mức cho phép thì vượt ải thất bại.
– Bảo rương các ải Tử Quang Các chỉ có Bang chủ, Phó bang chủ, Trưởng lão của bang kích hoạt ải là nhặt được.

 

Đổi phần thưởng Tử quang các:

– Tử quang chiến khôi: 8000 điểm +3 Tử Quang Liệt Diệm Cẩm
– Tử quang chiến bào: 8000 điểm +3 Tử Quang Kỳ Lân Vũ
– Tử quang chiến trang: 4000 điểm + 3 Tử Quang Kim Thiền Ti
– Tử quang thần binh: 18000 điểm + 6 Mảnh Tiệt Hoành Thú
– Tử quang tiên ngọc: 12000 điểm + 6 thượng cổ kỳ lân huyết
– Tử quang thần thạch : giá 4000 điểm tử quang ( không hạn – không khóa )