Trượng Kiếm Thiên Nhai

Ngày đăng:05:21:52 05-08-2020

Trượng Kiếm Thiên Nhai là một tính năng hoàn toàn mới có thể đưa nhân sĩ vòng quanh thiên hạ chỉ bằng một viên xúc xắc. Tại mỗi nơi mà nhân sĩ đi qua sẽ có các nhiệm vụ được đưa ra, hoàn thành đúng yêu cầu nhân sĩ sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.

Ngoài ra, sau mỗi vòng Trượng Kiếm Thiên Nhai, điểm kinh nghiệm sẽ được tăng lên, mức cao nhất có thể đạt được là tăng 175%.

Thời gian diễn ra

 • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 5/8/2020
 • Kết thúc: Thông báo sau.

Hướng dẫn tham gia

Nhân sĩ đạt Lever 80 trở lên 

Võ Lâm Truyền Kỳ II
Nhấn vào biểu tượng bản đồ như hình trên

Võ Lâm Truyền Kỳ II
Nhấn nút “Bắt đầu” để tham gia, tiêu hao 6 Tinh lực

Võ Lâm Truyền Kỳ II
Hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu để nhận phần thưởng (nhấp vào dòng chữ màu xanh lá để nhân vật tự di chuyển đến nơi làm nhiệm vụ)

Võ Lâm Truyền Kỳ II
Hoặc nhấn nút “Nhảy qua” để hoàn thành nhanh, tiêu hao 20 Huân Chương Anh Hùng

Võ Lâm Truyền Kỳ II
Sau khi trở về Quán Trọ, nhân sĩ được tính hoàn thành 1 vòng Trượng Kiếm Thiên Nhai

Võ Lâm Truyền Kỳ II
Trong 1 vòng Trượng Kiếm Thiên Nhai, nhân sĩ có thể gặp phải Bản Đồ May Mắn (Miếu Thần Tài, Tiền Trang, Tiệm Y Dược) và Sự Kiện Ngẫu Nhiên (là những dấu ? trên bản đồ)

Võ Lâm Truyền Kỳ II
Khi gặp được 2 sự kiện này, nhân sĩ nhấp vào nút “Tham gia” (tiêu hao 10 Huân Chương Anh Hùng) để hoàn thành sự kiện

Phần thưởng

 • Hoàn thành nhiệm vụ tại từng địa điểm trên bản đồ sẽ nhận được 1.500.000 – 3.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • Khi hoàn thành 1 vòng Trượng Kiếm Thiên Nhai sẽ thận 1 Bao Trượng Kiếm Thiên Nhai và 8.000.000 điểm kinh nghiệm. Sau mỗi vòng, điểm kinh nghiệm sẽ được tăng thêm.
  • Hoàn thành nhiệm vụ tại từng địa điểm trên bản đồ sẽ nhận được 1.500.000 – 3.000.000 điểm kinh nghiệm.
  • Khi hoàn thành 1 vòng Trượng Kiếm Thiên Nhai sẽ thận 1 Bao Trượng Kiếm Thiên Nhai và 8.000.000 điểm kinh nghiệm. Sau mỗi vòng, điểm kinh nghiệm sẽ được tăng thêm.

 • Khi nhân sĩ hoàn thành nhiệm vụ tại các bản đồ Sự Kiện Ngẫu Nhiên sẽ nhận được phần thưởng:
 • Khi nhân sĩ hoàn thành nhiệm vụ tại các Bản Đồ May Mắn sẽ nhận được phần thưởng:
 • Phần thưởng khi mở Bao Trượng Kiếm Thương Nhai:
  • Thái Dịch Hỗn Nguyên x3
  • 4 Vàng.
  • Ngẫu nhiên phần thưởng:

   Lưu ý
   Vào 00h00 thứ Hai hàng tuần, hệ thống sẽ cập nhật lại số vòng tham gia Trượng Kiếm Thiên Nhai.
   Số lần tham gia Trượng Kiếm Thiên Nhai là không giới hạn.
   Một lần gieo xúc xắc tiêu hao 2 Tinh lực.
   Vòng 1 sẽ được miễn phí, từ vòng 2 trở đi sẽ tiêu hao Huân Chương Anh Hùng theo công thức:
   4 + (n-1) x 4
   (với n là số vòng mà nhân sĩ tham gia)
   Ví dụ: Nhân vật tham gia từ vòng 2 trở đi sẽ tính theo tiêu hao Huân Chương Anh Hùng theo công thức: 4 + ( 2 – 1) * 4 = 8.