Trồng Túi Hạt Giống

Ngày đăng:07:06:44 07-09-2019

Với lượng lớn điểm kinh nghiệm cùng với các phần thưởng khác như điểm Danh vọng, điểm Sư môn, điểm nâng cấp Bạn Đồng Hành và trái cây nhận được, tính năng Hạt Giống không chỉ góp phần giúp quá trình nâng cấp nhân vật lên một đẳng cấp mới trở nên dễ dàng hơn mà còn hỗ trợ cho cho đường hành tẩu giang hồ của đồng đạo võ lâm thêm phần thuận lợi.

Vật phẩm
túi hạt giống : mua tại ngự các giá 40 Kim Phiếu – mở ra nhận 6 hạt giống

Trồng sẽ ra ngẫu nhiên các loại cây : 

  • Khi nhân vật trồng thành công hạt giống thứ 12 trong ngày, sẽ nhận được 12 trái cây  và 01 điểm nâng cấp Bạn Đồng Hành.
    1.  khi kích hoạt trồng thành công 1 Hạt Giống sẽ nhận được 3 điểm Chân khí. Nhân vật hoàn thành Đả Thông Kinh Mạch mới có thể nhận điểm Chân khí
    2. Nhân vật đã kích hoạt thành công tính năng Bạn Đồng Hành cấp 1 trở lên mới có thể nhận điểm nâng cấp.
    3. Nhân vật đã kích hoạt thành công tính năng Bạn Đồng Hành cấp 3 trở lên mới có thể nhận điểm Linh lực.

Chính những điều trên đã khiến tính năng Hạt Giống trở thành một trong những tính năng yêu thích, trở thành một người bạn luôn song hành trong suốt hành trình hành hiệp của đồng đạo.