Trồng cây Tứ Linh – Ra Ngàn Quà Khủng

Ngày đăng:03:17:00 07-09-2019

Tính năng xịn xò cùng được ra mắt trong bản Võ Lâm Xưa là Trồng cây Tứ Linh, thông qua tính năng này, quý nhân sĩ có cơ nhận được những loại trái cây quý hiếm mới lạ. Phần thưởng của tính năng Trồng Cây Tứ Linh lên đến 100.000.000 điểm kinh nghiệm/ ngày.

Thân mời đồng đạo cùng khám phá loại hạt giống gieo trồng mang thần khí Tứ Linh thông qua tính năng Trồng Cây Tứ Linh

NPC liên quan và khu vực trồng cây Tứ Linh

Các vật phẩm liên quan

Cách nộp quả Tứ Linh

Đồng đạo nộp quả Tứ Linh các loại cho NPC Bách Thảo tiên theo các công thức sau:

Mỗi ngày không được nhận quá 100.000.000 điểm kinh nghiệm cho hoạt động này

Giới hạn trồng cây Tứ Linh

Dựa trên cấp độ Bạn Đồng Hành có thể cho phép đồng đạo trồng nhiều hơn số cây Tứ Linh trong 1 ngày. Cụ thể như sau.

Các giai đoạn trồng cây Tứ Linh


Phần thưởng

 • Nếu bị mất 1 trong các giai đoạn trên sẽ mất cây Tứ Linh.
 • Mỗi cây Tứ Linh chỉ có thể bị hái trộm 1 lần duy nhất.
 • Tương tác với nhân sĩ khác
  • Có thể hái trộm từ vườn cây của nhân sĩ khác, mỗi cây trong vườn chỉ có thể hái trộm tối đa 1 lần.
  • Chỉ có thể thực hiện thao tác hái trộm nếu cây đang trong giai đoạn thu hoạch.
  • Mỗi cây Tứ Linh chỉ có thể bị hái trộm 1 lần duy nhất.
  • Nhân vật chữ trắng không thể thực hiện thao tác hái trộm.
 • Khi thu hoạch thành công, nhân vật được nhận 500.000 điểm kinh nghiệm và ngẫu nhiên nhận các vật phẩm thuộc bảng bên dưới:

Với những thay đổi ở quà tặng trên – mong rằng các vị huynh đài sẽ thấy vui vẻ hơn khi trồng cây ngoài thành