Trồng Cây – Nhạn Môn 2022

Ngày đăng:12:59:29 10-03-2022

Với hàng trăm ngàn điểm kinh nghiệm cho mỗi cây Bát Nhã, phần thưởng quá hấp dẫn mà không ai có thể bỏ qua được
Cây Bát Nhã hay còn gọi là cây Thái Hư, một trong những loại cây quý hiếm nhất trong Võ Lâm Truyền Kỳ 2. Nếu trồng thành công một cây Bát Nhã, người chơi có thể nhận được ít nhất 100.000 điểm kinh nghiệm. Chính vì thế, không ít đồng đạo võ lâm đã phải “về thành dưỡng sức” không ít lần trong những trận quyết chiến hòng đoạt quyền sở hữu cây Bát Nhã.  Võ Lâm Xưa sẽ chia sẽ với các bạn một số kinh nghiệm trong việc trồng cây Bát Nhã.

 


Nội dung


 

Mục Chi Tiết
Điều kiện cướp cây

cấp 75 và 3500 danh vọng
Không đủ điêu kiện cây được trả lai cho người trồng

Điều kiện khác

Tắt điều kiện di chuyển tưới cây
Túi Vàng từ cây người chơi khác rơi ra phải bật PK mới nhặt được
Nghiêm cấm trồng cây góc lag (nếu bắt được sẽ chịu xử lí của Admin ingame)

Bát Nhã Lớn

Vị Trí Trồng: Tây Thành Đô & Bắc Tuyền Châu
Thu hoạch thành công cây Bát Nhã Lớn sẽ rớt ra đất 16 Vàng
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Cơ hội nhận thêm 01 Phần thưởng ngẫu nhiên vào hành trang gồm:
01 Mảnh Thiên Thạch
03 Thiên Thạch
01 yếu quyết môn phái random
01 túi cửu chuyển
Thiên Hà mật tịch
Chiêm Y Phổ
Tử Hà mật tịch
Tu La mật tịch
Kim Thiền Phổ
Ngũ Hành mật tịch

Bát Nhã Nhỏ

Trồng 01 cây bát nhã nhỏ xuống đất nhận được 1 danh vọng – 1 sư môn – 50.000 EXP
Thu hoạch bát nhã nhỏ nhận thêm 100.000 exp

Túi Hạt Giống

Trồng 01 hạt giống xuống đất nhận được 1 danh vọng – 1 sư môn – 100.000 EXP
Thu hoạch hạt giống nhận thêm 200.000 exp
Cây hoàng Kim : 250.000 > 350.000 exp
Cây bạch kim : 400.000 > 500.000 exp
Thu hoạch có tỉ lệ nhận được trái cây

Cách Trồng

 

𝗧𝗿𝗮𝗻𝗴 𝗰𝗵𝘂̉ : www.volam2xua.net