Thông tin đua TOP server Thiên Long Open 14h ngày 14/9/2019

Ngày đăng:12:48:31 14-09-2019

Đến với máy chủ mới Thiên Long , quý đồng đạo võ lâm sẽ có dịp thi thố tài nghệ với nhau, cùng nhau thể hiện bản lĩnh xuất sắc của mỗi cá nhân trong hoạt động Đua Top Máy Chủ cùng hoạt động Truy Công Lãnh Thưởng vô cùng thú vị

Thời gian
  • Bắt đầu Đua Top Máy Chủ: Thứ Bảy ngày 14/9 đến 24h00 ngày 14/10/2019 
Đối tượng

Tất cả nhân sĩ tham gia máy chủ Thiên Long đều có thể tham gia hoạt động Truy Công Lãnh Thưởng.

NPC nhận thưởng