Thông Tin Đua Top OpenBeta máy chủ [Nhạn Môn] 15/02/2020 14h00

Ngày đăng:12:42:41 15-02-2020

Đến với máy chủ mới [Nhạn Môn], quý đồng đạo võ lâm sẽ có dịp thi thố tài nghệ với nhau, cùng nhau thể hiện bản lĩnh xuất sắc của mỗi cá nhân trong hoạt động Đua Top Máy Chủ cùng hoạt động Truy Công Lãnh Thưởng vô cùng thú vị

Thời gian

  • Bắt đầu Đua Top Máy Chủ: 14h00 ngày 15/02 ~~ 24h00 ngày 29/02/2019.
 Đối tượng

Tất cả nhân sĩ tham gia máy chủ Thiên Long đều có thể tham gia hoạt động Truy Công Lãnh Thưởng.

 NPC nhận thưởng

 

Các loại phần thưởng

Đua Top Vượt Cấp: 3 nhân vật đạt lv90 đầu tiên

Top 1 hệ phái :Thiếu Lâm/Nga my/Võ Đang/Dương Môn/Đường môn/Ngũ độc/Cái Bang

Top 1 Tống/Liêu