Thần Tài Bảo Rương [Thiên Môn]

Ngày đăng:09:18:11 16-10-2021

Hoạt động thương nhân bảo rương tại máy chủ Thiên Môn

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Bắt đầu: Sau khi khai mở máy chủ ngày 16/10/2021.
Chế tạo Tàng Rương

Phần Thưởng Bảo Rương