Thái Hư Ảo Cảnh – Nhạn Môn 2022

Ngày đăng:12:58:17 10-03-2022

 


Nội dung


 

Mục Chi Tiết
Hướng dẫn

Link hướng dẫn

Điều kiện

Người chơi phải có tổ đội
Các thành viên trong tổ đội đều phải có đẳng cấp từ 70 trở lên
Trong ngày chưa đi Thái Hư Ảo Cảnh lần nào

NPC liên quan

Phần thưởng

Phần thưởng cho lần đầu
ải 1 : 80.000 EXP
ải 2 : 80.000 EXP
ải 3 : 80.000 EXP
ải 4 : 100.000 EXP
ải 5 : 100.000 EXP
ải 6 : 160.000 EXP
ải 8: nhận 8 vòng thái hư bát quái (ngẫu nhiên)
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Phần thưởng cho lần đi thứ 2
ải 1: 100.000 EXP
ải 2: 100.000 EXP
ải 3: 100.000 EXP
ải 4:120.000 EXP
ải 5: 120.000 EXP
ải 6: 200.000 EXP
ải 8: nhận 8vòng thái hư bát quái (ngẫu nhiên)

Đổi quẻ Thái Hư

Càn 200.000 EXP/ mỗi ngày có thể đổi 20 lần
Khôn 10 danh vọng/ ngày có thể đổi 10 lần
Khảm đổi được 30 thiên thạch ( không khóa ) / ngày có thể đổi 10 lần
Đoài khi đổi nhận đc ngẫu nhiên vật liệu vũ khí cấp 76/ mỗi ngày có thể đổi 30 lần
Cấn khi đổi nhận được ngẫu nhiên 1 quẻ bát quái khác/ mỗi ngày có thể đổi 10 lần
Ly 500.000 EXP/ mỗi ngày có thể đổi 10 lần
Chấn Khi đổi ngẫu nhiên nhận được ngựa yêu cầu đẳng cấp 70/Mỗi ngày có thể đổi 5 lần
Tốn nhận được 5.000.000 EXP / ngày 5 lần

Lưu ý

Quý đồng đạo sẽ nhận được các loại phần thưởng tương ứng với mỗi lần vượt ải thành công.
Nếu hành trang không đủ chỗ trống thì Vòng Thái Hư Bát Quái sẽ bị mất
Mỗi ngày 1 nhân vật có thể tham gia Thái Hư Huyễn Cảnh tối đa là 2 lần
Dùng 1 bộ thái hư bát quái bài đổi phần thưởng EXP  50.000.000. Một ngày đổi 1 lần

 

𝗧𝗿𝗮𝗻𝗴 𝗰𝗵𝘂̉ : www.volam2xua.net