Thái Hư Ảo Cảnh [Mộc Long]

Ngày đăng:02:28:49 03-04-2021

Thái Hư – cõi tuyệt đối bất khả tư nghị, Hư tức là không, Thái Hư lại là điểm cùng cực của Không.

Nội dung

Quy tắc tham gia Thái Hư Ảo Cảnh:

1. Điều kiện tham gia:

 • Người chơi phải có tổ đội
 • Các thành viên trong tổ đội đều phải có đẳng cấp từ 70 trở lên.
 • Trong ngày chưa đi Thái Hư Ảo Cảnh lần nào.

2. Quy tắc:

 • – Khi đánh xong 1 đợt, điểm kinh nghiệm hoặc điểm Tu luyện sẽ chia đều cho các thành viên trong tổ đội không phụ thuộc vào cấp độ.
 • – Khi chết không bị nội, ngoại thương, không bị hư trang bị, không nhận được kinh nghiệm.
 • – Khi chết vẫn nhận được điểm Tu luyện.
 • – Trong Thái Hư Ảo Cảnh không thể giao dịch, bày bán, không thể rời đội.
 • – Khi tổ đội đang ở trong Thái Hư Ảo Cảnh, chủ tổ đội rời mạng hoặc thoát ra thì tất cả sẽ bị văng ra ngòai. Kinh nghiệm khi nhận được vẫn chia cho số người đã đăng kí lúc đầu (người thoát ra sẽ không nhận được).
 • – Số cửa ải trong Thái Hư Ảo Cảnh tùy thuộc sẽ do số trường phái võ công của tổ đội người chơi quyết định, cao nhất là 8 cửa.
 • Khi đánh xong 1 đợt, điểm kinh nghiệm hoặc điểm Tu luyện sẽ chia đều cho các thành viên trong tổ đội không phụ thuộc vào cấp độ.

Cách thức tham gia : 

  • Nhân vật đủ điều kiện đến NPC Thần Du Chân Nhân để tiến hành vượt ải.
  • Sau khi vào trong sẽ xuất hiện quái ngẫu nhiên: Mỗi ải sẽ phải tiêu diệt 75 quái ngẫu nhiên sẽ bước qua ải tiếp theo.

  • Quái trong ải xuất hiện là ngẫu nhiên.


  • Sau khi giết hết quái vật hiện ra sẽ được tính là qua 1 đợt.
  • .Sau mỗi đợt sẽ thưởng kinh nghiệm hoặc điểm tu luyện tùy vào quái vật

 

Lưu ý:

 • Quý đồng đạo sẽ nhận được các loại phần thưởng tương ứng với mỗi lần vượt ải thành công.
 • Nếu hành trang không đủ chỗ trống thì Vòng Thái Hư Bát Quái sẽ bị mất.
 • Mỗi ngày 1 nhân vật có thể tham gia Thái Hư Huyễn Cảnh tối đa là 2 lần.
  • Quý đồng đạo sẽ nhận được các loại phần thưởng tương ứng với mỗi lần vượt ải thành công.
  • Nếu hành trang không đủ chỗ trống thì Vòng Thái Hư Bát Quái sẽ rơi ra ngoài.
  • Mỗi ngày 1 nhân vật có thể tham gia Thái Hư Huyễn Cảnh tối đa là 2 lần.