Tàng Kiếm Sơn Trang – Nhạn Môn 2022

Ngày đăng:12:58:33 10-03-2022

 


Nội dung


 

Mục Chi Tiết
Hướng dẫn

Link hướng dẫn

Điều kiện

Lần đi đầu: chỉ đội trưởng tiêu hao Anh Hùng Thiếp
Từ lần đi thứ 2 trong ngày, mỗi thành viên phải chuẩn bị 01 Anh Hùng Thiếp
Mua Anh Hùng Thiếp tại NPC: 80 vàng

NPC liên quan

Phần thưởng

Vượt qua ải 1 đến 5 sẽ nhận được 15 vàng/1 nhân vật
Vượt qua ải 6 sẽ nhận được 100 vàng/1 nhân vật

 

𝗧𝗿𝗮𝗻𝗴 𝗰𝗵𝘂̉ : www.volam2xua.net