Tài Nguyên Chiến – Nhạn Môn 2022

Ngày đăng:12:58:46 10-03-2022

 


Nội dung


 

 

 

Mục Chi Tiết
Thời gian

Có thể tham gia bất cứ khi nào trong ngày

Điều kiện

Đã gia nhập môn phái
Nhân vật có đẳng cấp 77 trở lên
Điểm công trạng phe Tống/Liêu từ 15.000 trở lên

NPC liên quan

Tư Mã Tấn Nguyên
Tư Mã Tấn Nguyên
Tương Dương (180/174)

Phần thưởng đào tài nguyên

Mỗi lần thu thập thành công 1 tài nguyên, nhân vật sẽ nhận được 8.000 điểm kinh nghiệm
Điểm kinh nghiệm khi đào 1 tài nguyên không chịu ảnh hưởng của việc x2 từ Nguyên Soái

.

Phần thưởng công trạng

Không sử dụng Quân Công Quân Công Chương Quân Công Đại
800 điểm 1.600 điểm 4.000 điểm

Phần thưởng Huân Chương Anh Hùng

Không sử dụng Quân Công Quân Công Chương Quân Công Đại
0 2 3

Phần thưởng kinh nghiệm bình thường

Quân Hàm Không sử dụng Quân Công Quân Công Chương Quân Công Đại
Nguyên Soái
Tướng Quân
Tiên Phong
Đô Thống 2,000,000 exp
Hiệu Úy

Phần thưởng kinh nghiệm khi Nguyên Soái x2

Quân Hàm Không sử dụng Quân Công Quân Công Chương Quân Công Đại
Nguyên Soái
Tướng Quân
Tiên Phong
Đô Thống
Hiệu Úy