Tài Nguyên Chiến [Mộc Long]

Ngày đăng:02:13:40 03-04-2021

Thời gian

  • Có thể tham gia bất cứ lúc nào trong ngày.

Điều kiện

Nhân vật có đẳng cấp 77 trở lên, đã gia nhập môn phái, điểm công trạng phe Tống/Liêu từ 15.000 trở lên.

NPC vào chiến trường

NPC liên quan Ghi chú
Tư Mã Tấn Nguyên

Tư Mã Tấn Nguyên

Tương Dương (180/174)

  • Gặp NPC Tư Mã Tấn Nguyên tại Tương Dương (180/174) để tham gia.
  • Mỗi lần tham gia tốn 3 Vàng
  • Tham gia Tài Nguyên Chiến phe đối địch (chi phí 1 lần vào là 68 Xu vật phẩm)

 

Phần thưởng công trạng

Không sử dụng Quân Công Quân Công Chương Quân Công Đại
800 điểm 1.600 điểm 4.000 điểm

Phần thưởng Huân Chương Anh Hùng

Không sử dụng Quân Công Quân Công Chương Quân Công Đại
0 2 3

Phần thưởng kinh nghiệm bình thường

Quân Hàm Không sử dụng Quân Công Quân Công Chương Quân Công Đại
Nguyên Soái 40.000.000 60.000.000 80.000.000
Tướng Quân 30.000.000 45.000.000 60.000.000
Tiên Phong 25.000.000 37.500.000 50.000.000
Đô Thống 20.000.000 30.000.000 40.000.000
Hiệu Úy 20.000.000 30.000.000 40.000.000

Phần thưởng kinh nghiệm khi Nguyên Soái x2

Quân Hàm Không sử dụng Quân Công Quân Công Chương Quân Công Đại
Nguyên Soái 80.000.000 120.000.000 160.000.000
Tướng Quân 60.000.000 90.000.000 120.000.000
Tiên Phong 50.000.000 75.000.000 100.000.000
Đô Thống 40.000.000 60.000.000 80.000.000
Hiệu Úy 40.000.000 60.000.000 80.000.000

Kinh nghiệm khi đào thành công 1 tài nguyên

  • Mỗi lần thu thập thành công 1 tài nguyên, nhân vật sẽ nhận được 8.000 điểm kinh nghiệm.
  • Điểm kinh nghiệm khi đào 1 tài nguyên không chịu ảnh hưởng của việc x2 từ Nguyên Soái.

Phần Thưởng Thêm

Quá trình đào ngẫu nhiên nhận được Linh Thạch

  • Bát Nhã Lớn
  • Anh Hùng Thiếp
  • Linh Thạch Nguyên Thạch cấp 4
  • Linh Thạch Nguyên Thạch cấp 5

mở ra nhận Linh Thạch khảm trang bị ngẫu nhiên