Quà Trồng Cây Mỗi Ngày

Ngày đăng:11:20:31 07-09-2019

Sau đây bổn trang xin giới thiệu 1 chức năng hoàn toàn mới, xuất hiện lần đầu tại Võ Lâm Xưa

Tính năng Trồng cây mỗi ngày tại cẩm nang đại sự kiện
Thời Gian
Hoạt động làm mới sau 00h00 mỗi ngày

Nội Dung

Tại Cẩm nang đại sự kiện


Mỗi ngày khi đại hiệp hoàn thành đủ số lượng nhiệm vụ :
Thu hoạch 12 cây bát nhã lớn
Thu hoạch 12 cây bát nhã nhỏ
Thu hoạch 2 cây tứ linh
Thu hoạch 18 hạt giống
Sẽ hiện ra dòng Ta đồng ý đổi phần thưởngPhần thưởng


Đại hiệp sẽ nhận được các phần thưởng ngẫu nhiên dưới đây
200 vàng
Túi cửu chuyển
Mảnh Tinh Ngấn
Ngũ Hành Huyền Thạch
Cổ Linh Thạch
Cổ Linh Ngọc
Tử Hà Mật Tịch
Thiên Hà Mật Tịch
Chiêm Y Phổ
Kim Thiền Phổ
Bổ Thạch Mật Tịch
Bổ Kim Mật Tịch
Tu La Mật Tịch
Ngũ Quỷ Mật Tịch
Tứ Linh Chiến Ý Phổ
Tứ Linh Thiên Ý Phổ
Tứ Linh Tử Ý Phổ

Với tính năng trên mong rằng các huynh tỷ cảm thấy việc trồng cây sẽ vui vẻ và hào hứng hơn mỗi ngày – nếu cảm thấy hay hãy chia sẻ Võ Lâm Xưa để bạn bè cùng vui