Nộp Bát Nhã Chứng Thư – Nhạn Môn 2022

Ngày đăng:12:59:52 10-03-2022

Quý nhân sĩ thân mến,
Giang hồ loạn lạc, thảo khấu lục lâm hoành hành khắp nơi. Trước tình cảnh đó, Võ Lâm Sứ Giả quyết định sẽ ra tay hỗ trợ các hào kiệt võ lâm trên bước đường hành hiệp trượng nghĩa, cứu giúp bách tính vô tội. Theo đó, kể từ sever Ngọa LOng, phần thưởng nộp Bát Nhã Chứng Thư sẽ được điều chỉnh mới.

 


Nội dung


 

Mục Chi Tiết
NPC: Võ Lâm Sứ Giả

Mỗi lần nộp bát nhã chứng thư nhận được 1 điểm + 200.000 exp
Cơ hội nhận ngẫu nhiên 01 vật phẩm
Tam Thanh Hoàn (không khóa)
Lục thần hoàn (không khóa)
Vòng Thái Hư Bát Quái – Càn (không khóa)
Vòng Thái Hư Bát Quái – Khôn (không khóa)
Vòng Thái Hư Bát Quái – Khảm (không khóa)
Vòng Thái Hư Bát Quái – Đoài (không khóa)
Vòng Thái Hư Bát Quái – Ly (không khóa)
Vòng Thái Hư Bát Quái – Chấn (không khóa)
Vòng Thái Hư Bát Quái – Cấn (không khóa)
Vòng Thái Hư Bát Quái – Tốn (không khóa)
Tẩy tủy đơn :  (3 ngày – không khóa)
Bạch câu hoàn (7 ngày – không khóa)

Quà nộp đủ 16 BNCT

5.000.000 EXP
04 Hạt Giống (7 ngày – không khóa)
04 Cây Bát Nhã Nhỏ (7 ngày – không khóa)

Tích lũy điểm

200 : 50 trái cây ngẫu nhiên (không khóa)
300 : 50 trái cây ngẫu nhiên (không khóa)
400 : 100 mảnh thiên thạch (không khóa)
500 : 100 trái cây ngẫu nhiên (không khóa)
600 : 200 mảnh thiên thach (không khóa)
700 : 300 mảnh thiên thach (không khóa)
800 : 100 trái cây ngẫu nhiên (không khóa)
1000 : 500 mảnh thiên thạch (không khóa)

 

𝗧𝗿𝗮𝗻𝗴 𝗰𝗵𝘂̉ : www.volam2xua.net