Nhiệm Vụ Mỗi Ngày [Thiên Môn]

Ngày đăng:11:07:09 15-10-2021

Nhiệm vụ mỗi ngày là hệ thống được phát triển bởi Võ Lâm 2 Xưa, là trị ân nhỏ đến những người chơi chắm chỉ tham gia các hoạt động hằng ngày.

🌀 Tại NPC Võ lâm 2 Xưa giữa các thành : Tiêu tốn 200 xu và 200 vàng

Hoàn thành đủ số lượng yêu cầu nhiệm vụ, đại hiệp sẽ nhận được phần thưởng giá trị từ hệ thống:

LƯU Ý : để nhiệm vụ ngày được làm mới vui lòng trở lại sau 0h00 mỗi ngày và kiểm tra hệ thống đã về 0/0 chưa 

Hy vọng những phần thưởng nhỏ này sẽ tạo thêm động lực cho quý đồng đạo tích cực hơn, năng động hơn trong những hoạt động mà BQT xây dựng nên!