Nhiệm Vụ Mỗi Ngày – Ngọa Long

Ngày đăng:08:22:27 05-06-2020

Nhiệm vụ mỗi ngày là hệ thống được phát triển bởi Võ Lâm 2 Xưa, là trị ân nhỏ đến những người chơi chắm chỉ tham gia các hoạt động hằng ngày.

🌀 Tại hành trang mục [Hỗ trợ người chơi] > nhiệm vụ hằng ngày:

Hoàn thành đủ số lượng yêu cầu nhiệm vụ, đại hiệp sẽ nhận được phần thưởng giá trị từ hệ thống:

🌀 Phần Thưởng:

Hy vọng những phần thưởng nhỏ này sẽ tạo thêm động lực cho quý đồng đạo tích cực hơn, năng động hơn trong những hoạt động mà BQT xây dựng nên!
LƯU Ý : để nhiệm vụ ngày được làm mới vui lòng trở lại sau 0h00 mỗi ngày