Hướng Dẫn Uẩn Linh Ngoại Trang

Ngày đăng:12:43:14 21-09-2019

Một Chức năng khá hay mình xin giới thiệu với các anh em tham gia Võ Lâm 2 Xưa mà mình xin được phép Hướng dẫn ngày hôm nay
Thông qua các hoạt động trong game, anh em sẽ kiếm được các mảnh ghép để uẩn linh cho ngoại trang
Nguyên Liệu

Cổ Linh Thạch :nguồn gốc : đổi từ Mảnh Võ lâm 2 xưa – trồng cây bát nhã lớn


Tủ Áo Biến Thiên :

nguồn gốc : nhận tại Lưu Tư Anh – Dương Châu

Cách Lấy Uẩn Linh :

Uẩn Linh cấp 1 – 2 – 3

Dùng Chuột phải Click vào vật phẩm cổ Linh Thạch
Chọn dòng đổi uẩn linh cấp 1

Chọn dòng đổi uẩn linh đầu quán – y phục – hạ y tùy theo nhu cầu

Công thức đổi : 80 cổ Linh Thạch

Cách Ghép Uẩn Linh :
Sau khi có uẩn linh

Kích chuột phải vào uẩn linh có trên rương :

– Ta muốn gắn linh tính ( thời hạn theo ngoại trang mang đi uẩn linh ) : không nên làm

– Ta muốn lưu trữ : mất 10 vàng

chọn xác định

Sau đó anh em kích vào tủ áo thiên biến chọn 1 bộ ngoại trang ưa thích ( ấn đúp 2 lần ) rồi chọn mua :

Sau đó sẽ thấy 1 bảng uẩn linh hiện ra

kích vào uẩn linh nãy chúng ta đã lưu trữ rồi chọn uẩn :

Anh em sẽ nhận được ngoại trang đã uẩn linh kèm chỉ số :

Lưu Ý :
Uẩn linh có trong người là đầu quán chỉ có thể uẩn đầu quán khi mua
Uẩn linh có trong người là hạ y chỉ có thể uẩn hạ y khi mua
Uẩn linh có trong người là  y phục chỉ có thể uẩn  y phục khi mua
Uẩn linh lưu trữ vĩnh viễn không bao giờ mất