Hướng Dẫn Nâng Cấp Đồ Thiên Nghĩa – Tinh Khắc

Ngày đăng:12:08:40 23-09-2019

Hướng dẫn nâng cấp Trang bị Tinh Khắc Và Thiên Nghĩa
Nay Bổn trang sẽ giới thiệu công thức up 2 trang bị trên để các nhân sĩ được rõ

Nguyên Liệu 

Mảnh Tinh Ngấn 

Mảnh Ngũ Hành Huyền Thạch

Thiên nghĩa Tinh Thiết : Ghép từ 2 mảnh tinh ngấn và 2 vàng

Ngũ Hành Huyền Thiết :  Ghép từ Ngũ hành huyền thạch và 2 vàng

 

Cách Sử dụng :
Kích chuột phải và mảnh mảnh tinh ngấn hoặc ngũ hành huyền thạch :
Chọn dòng ta muốn ghép trang bị :

Công Thức Ghép

Hệ tinh khắc : 
– Mũ tinh khắc : 300 mảnh tinh ngấn + 1500 vàng
– Áo Tinh khắc : 360 mảnh tinh ngấn + 1500 vàng
– Quần Tinh Khắc : 300 mảnh tinh ngấn + 150 vàng
– Vũ khí : 420 mảnh tinh ngấn + 420 ngũ hành huyền thạch + 2000 vàng
– Ngọc bội : 210  ngũ hành huyền thạch  + 1500 vàng

Hệ Thiên Nghĩa : 
– Mũ thiên nghĩa : 480 Thiên Nghĩa Tinh Thiết + 1500 vàng
– Áo Thiên Nghĩa : 360 Thiên Nghĩa Tinh Thiết + 1500 vàng
– Quần Thiên Nghĩa : 300 Thiên Nghĩa Tinh Thiết + 1500 vàng
– Vũ khí : 420 Ngũ Hành Huyền Thiết + 420 Thiên Nghĩa Tinh Thiết +2000 vàng
– Ngọc bội : 210  ngũ hành huyền Thiết  + 1500 vàng

Thông Tin Trang Bị
Anh em vui lòng qua NPC phiêu kỵ tướng quân Quách Quân Bằng ở Thành đô để xem :

Chúc anh em vui vẻ và sớm có đồ mới để mặc