Hướng dẫn nâng cấp chiến mã Dương Môn

Ngày đăng:04:08:07 10-09-2019

Quý đồng đạo thân mến!

Lưu Vân Kỳ Lân Thú sẽ chính thức có mặt tại thế giới Võ Lâm Xưa. Quý đồng đạo hãy nhanh tay sở hũu chiến mã tuyệt vời này tại NPC Dạ Thảo.

Bổn Trang thân mời quý đồng đạo cùng theo dõi những thông tin mới nhất liên quan đến Lưu Vân Kỳ Lân Thú.

Thông Tin

Nâng cấp Lưu Vân Kỳ Lân Thú tại NPC dạ thảo – giữa thành

Công thức ghép

Huấn luyện chiến mã nguyên soái :

Huấn luyện chiến mã trắng  : cần 1 Bạch Mã + 1 đồng tiền vàng + 499 vàng
Huấn luyện chiến mã đen : cần 1 Bạch Mã + 1 đồng tiền vàng + 499 vàng


Huấn luyện Lưu Vân Kỳ Thú :

Huấn luyện lưu vân kỳ thú : Cần 1 chiến mã nguyên soái + 1 tử kim hồng bao : Nhận được 1 Lưu Vân Kỳ Lân Thú 

Cải tạo Lưu Vân Kỳ Lân Thú :

NPC dạ Thảo có thể giúp đồng đạo cải tạo Lưu Vân Kỳ Lân Thú :
Cải tạo Lưu Vân Kỳ Thú : cần 1 Lưu Vân Kỳ Thú + 1 Tử Kim Hồng Bao : Nhận được 1 Lưu Vân Kỳ Lân Thú

Chỉ số Ngựa nhận được

Nhận được 1 ngựa Lưu Vân Kỳ Lân Thú có thuộc tính với chỉ số ngẫu nhiên như sau:

 

Lưu ý:

  • Ngựa mang đi nâng cấp được mang trên ô trang bị.
  • Hạn tồn tại của Kỳ Lân Thú là hạn tồn tại của ngựa mang đi nâng cấp
  • Ngựa mang đi nâng cấp không có hạn tồn tại sẽ nâng cấp ra Kỳ Lân Thú có hạn tồn tại 30 ngày