Bảo mật Tài khoản

Ngày đăng:10:24:53 07-09-2019

Bước đường bôn tẩu giang hồ muôn trùng hiểm nguy, để đảm bảo cho Tài khoản có thể an toàn, Bổn Trang xin hướng dẫn cách bảo mật tài khoản

Thông tin quan trọng :
Số điện thoại 
Câu hỏi bí mật
Câu Trả Lời

Đăng nhập vào trang tài khoản : http://id.volam2xua.net

Giao diện tài khoản : 

Sẽ hiện ra các mục :
Tên tài khoản
Số điện thoại
Ngày tham gia
Câu hỏi
Câu trả lời bí mật

Các huynh sẽ cập nhập thêm câu hỏi bí mật và câu trả lời để có thể dùng cho đổi mật khẩu

Tìm lại Pass

Trang tài khoản : http://id.volam2xua.net
Huynh đài chọn dòng Bạn quên mật khẩu? Lấy lại


Huynh đài dùng số điện thoại đã đăng ký SMS theo hướng dẫn để lấy mã OPT và nhập vào để tìm lại mật khẩu
Với những hướng dẫn trên mong răng việc bảo mật tài khoản của huynh đài sẽ rõ ràng và cẩn thận hơn để có thể bôn tẩu tránh kẻ gian