Hoạt Động Vận Tiêu

Ngày đăng:07:36:35 13-10-2020

Tình hình thế sự càng lúc càng nguy biến, để khuếch thanh thế, 2 phe Tống Liêu ngày đêm vận chuyển hàng ngàn thần binh bảo giáp cùng vô số châu báu hòng xây dựng lực lượng, tranh giành vị trí thống lĩnh giang hồ.
Đỉnh điểm, vùng đất Dã Trư Lâm đã vô tình trở thành điểm nóng của việc tranh cướp hàng hóa. Hỡi nhân sĩ võ lâm, hãy gia nhập Tiêu Cục, tham gia tính năng Vận Tiêu để thu về cho phe mình nhiều bảo vật quý giá.

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Thời gian vận Tiêu:  Từ 14h00 – 15h00  và  Từ 22h30 – 23h30 mỗi ngày
 • Thời gian cướp Tiêu:Từ 14h00 – 15h00  và  Từ 22h30 – 23h30 mỗi ngày
 • Điều kiện: Toàn bộ nhân sĩ Giang hồ

NPC và vật phẩm liên quan

  

Tiêu Cục : 171/171 – Biện Kinh
Chức năng:

 • Nhận nhiệm vụ Vận Tiêu/Cướp Tiêu.
 • Hủy Nhiệm Vụ Vận Tiêu


Tiêu Cục ( nhận )
Dã Trư Lâm – 200/200

Tiêu Cục Trả – Dã Trư Lâm 255/174


Lệnh Kỳ Vận Tiêu : vậy phẩm dẫn đường cho tiêu xa

Chi tiết nhiệm vụ

Vận Tiêu
  • Hàng ngày, nhân sĩ đến NPC Tiêu Cục ( Biện Kinh)  để nhận nhiệm vụ.
  • Mỗi lần nhận nhiệm vụ Vận Tiêu sẽ tiêu hao 100 Thiên Kiêu Lệnh ( có thể chọn Tiêu Bảo Vệ Được nhiều Máu Hơn )

   Sau khi nhận nhiệm vụ, nhân sĩ sẽ nhận được 1 trong 5 loại Tiêu sau đây: Tiêu Xa Thường, Tiêu Xa Quan Trọng, Tiêu Xa Quân Dụng, Tiêu Xa Cơ Mật, Tiêu Xa Hoàng Gia.

Nhân sĩ phải hộ tống Tiêu Xa đến NPC Tiêu Cục Trả ( Dã Trư Lâm 255/174) mới hoàn thành nhiệm vụ.

Lưu ý

 • Mỗi ngày, nhân vật chỉ có thể nhận nhiệm vụ Vận Tiêu 03 lần.
 • Trong quá trình nhiệm vụ, nếu Tiêu Xa bị tiêu diệt hoặc hết thời gian quy định mà vẫn không đến được vị trí của NPC Tiêu Cục Trả thì nhiệm vụ thất bại.
  Cướp Tiêu
   • Từ 00h00 – 24h00, nhân sĩ có thể nhận nhiệm vụ Cướp Tiêu tại NPC Tiêu Đầu
   • Khi nhận nhiệm vụ, nhân sĩ sẽ có cơ hội cướp nhận được những phần quà quý giá ( tối đa 5 lần cướp tiêu thành công/ ngày )

  Phần thưởng Vận Tiêu – Cướp Tiêu

  Lưu Ý : 

 • Nhân Vật Bị chết hoặc thay đổi MAP khi quay lại Dã Trư Lâm Vui Lòng ấn vào Lệnh kỳ vận Tiêu 1 lần để hệ thống dẫn đường hoạt động
 • Xe Tiêu Bị cướp khi Mất toàn bộ số Máu Và biến Mất ( nhân vật dẫn tiêu chết nhưng xe tiêu chưa hết máu có thể quay lại Dã Trư Lâm Tìm Kiếm Xe Tiêu )
 • Thời gian Tồn Tại Của xe Tiêu là 15 phút