Hoạt động tân thủ ”Thử thách bền bỉ” – Nhạn Môn 2022

Ngày đăng:04:38:03 02-04-2022

Nội dung hoạt động

Thời gian: Từ khi thông báo đến hết 16/4/2022.

Tóm tắt hoạt động:

  • Hoàn thành nhiệm vụ được giao phó để nhận lại những phần quà giá trị.
  • Đan dược Kinh Nghiệm từ hoạt động sẽ hỗ trợ nhân sĩ mới gia nhập giang hồ.
  • Vàng sẽ là nguyện liệu thiệt yếu.
  • Phần thưởng từ túi cơ mật sẽ rất giá trị, nếu may mắn còn có được mật tịch môn phái.

Thông Tin Chính


 

Chi Tiết
NPC hoạt động


Giáo Sĩ (Biện Kinh 166/175)

Nội dung

Tại NPC Giáo sĩ Biện Kinh xuất hiện hoạt động tham gia khảo nghiệm bền bỉ anh hùng

A: Nhiệm vụ tìm túi cơ mật (được nhận 16 lần)
Nội dung nhiệm vụ:
– Nộp: 10 đuôi thỏ, 10 thịt gà, 10 thiên tửu, 02 huân chương anh hùng.
– Báo danh: 1 lần chiến trường nhạn môn quan.
– Hoàn thành: 1 lần chiến trường tài nguyên chiến.
Toàn bộ những nội dung phía trên sẽ được tính là 1 nhiệm vụ.

B: Hoàn thành nhiệm vụ
Khi hoàn thành mỗi nhiệm vụ sẽ được nhận thưởng
1: Nhận thưởng cao cấp (sử dụng vàng)
2: Nhận thưởng đỉnh cấp (sử dụng xu + vàng)
📌điều kiện nhận thưởng đỉnh cấp: Nhân sĩ phải nhận thưởng cao cấp tối thiểu 5 lần.

C: Hoàn thành 16 nhiệm vụ
Nhân sĩ hoàn thành toàn bộ 16/16 lần khảo nghiệm sẽ được nhận thưởng thêm từ 1-3 túi mật tùy vào độ may mắn.

Phần thưởng

Lưu ý
  • Nhân sĩ mỗi ngày có thể thực hiện khảo nghiệm 16 lần.
  • Nhận thưởng cao cấp tối thiểu 5 lần để có thể mở ra nhận thưởng đỉnh cấp.
  • Kinh Nghiệm đơn sẽ giới hạn số lần sử dụng mỗi ngày.
  • Tân thủ cấp 73 có thể tham gia hoạt động.

 

 

Võ Lâm 2 Xưa.