Hoạt Động Nộp Quân Dụng [Mộc Long]

Ngày đăng:02:17:27 03-04-2021

Nộp Quân Dụng – Nhận vật phẩm cần thiết

 

Quý đồng đạo Võ Lâm 2 Xưa thân mến,

Tình hình chiến sự giữa Tống – Liêu vẫn đang diễn ra hết sức căng thẳng. Với mục đích bành trướng thế lực của mình, tướng lĩnh hai phe không ngừng chiêu mộ nhân tài cũng như bắt đầu kêu gọi đóng góp các loại Quân Dụng để đáp ứng những nhu cầu thiết yếu cho binh sĩ doanh trại.

Theo thông tin cấp báo từ doanh trại, khi đồng đạo tham gia nộp Quân Dụng sẽ được nhận thưởng hàng triệu điểm kinh nghiệm cùng Vàng, Xu vật phẩm, Tàng Rương …, cụ thể:

 

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Thời gian: Bắt đầu Open Sever.
  • Đối tượng tham gia: Tất cả nhân sĩ Võ Lâm 2 Xưa.

 

NPC liên quan

 

NPC liên quan Nội dung

Võ Lâm II

Thương Nhân Thần Bí
Biện Kinh (186/176)

Bổ sung dòng chọn:

  • Nhận 5.000.000 điểm kinh nghiệm (tiêu hao 240 Khoáng Thạch Quân Dụng + 24 Vàng + 05 Xu vật phẩm).
  • Nhận 5.000.000 điểm kinh nghiệm (tiêu hao 240 Gỗ Quân Dụng + 24 Vàng + 05 Xu vật phẩm).
  • Nhận 5.000.000 điểm kinh nghiệm (tiêu hao 240 Lúa Mạch Quân Dụng + 24 Vàng + 05 Xu vật phẩm).
  • Nhận 5.000.000 điểm kinh nghiệm (tiêu hao 240 Thuộc Da Quân Dụng + 24 Vàng + 05 Xu vật phẩm).
  • Nhận 5.000.000 điểm kinh nghiệm (tiêu hao 240 Tơ Tàm Quân Dụng + 24 Vàng + 05 Xu vật phẩm).
  • Nhận 5.000.000 điểm kinh nghiệm (tiêu hao 240 Dược Thảo Quân Dụng + 24 Vàng + 05 Xu vật phẩm).
  • Nhận 5.000.000 điểm kinh nghiệm (tiêu hao 240 Linh Huyết Quân Dụng + 24 Vàng + 05 Xu vật phẩm).
  • Phần thưởng khi nộp tối đa 30 lần/ngày: 40.000.000 điểm kinh nghiệm + 4 huân chương anh hùng

Lưu Ý: Có thể nộp quân dụng Vào thứ 6 – 7 – chủ nhật