Gói Hỗ Trợ Trở Lại Ngọa Long

Ngày đăng:11:09:35 03-07-2020


Để giúp người chơi mới có thể theo kịp một phần cấp độ của người chơi cũ, BQT ra mắt gói hỗ trợ Trở Lại Ngọa Long với phần thưởng như sau:

 

NPC Liên Quan 

NPC Tân Thủ – Biện Kinh – 177/179

Làm hết nhiệm vụ Dã Tẩu, rương chứa đồ – tự gia nhập phái ( nhận trang bị – như cũ )
Tất cả hỗ trợ tân thủ đang có ( Từ cấp 73 đến cấp 78 )

 Thăng trực tiếp đến cấp 79
Hỗ trợ 4000 điểm sư môn
Hỗ trợ 5000 điểm danh vọng
 Tặng thêm Chiến Thần Hoàn (thăng trực tiếp lên Đô Thống) – 300k công trạng
 Tặng thêm 1 Chiêm Y Phổ (khóa)
 Tặng thêm 1 Tử Hà Mật tịch (khóa)
 Tặng thêm 1 Kim Thiền Phổ (khóa)
 Tặng thêm 8 Quân Công Đại (khóa)
 Tặng thêm 200 vàng
 Hoàn trả lại 300 vật phẩm xu ( khóa )

Lưu Ý : gói được bán với giá 5000 Kim Phiếu 

Rất Mong Với những hỗ trợ trên các nhân sĩ sẽ bắt kịp với anh em trong sever