Chiến trường Thiên Môn Trận [Mộc Long]

Ngày đăng:02:12:48 03-04-2021

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Nhân vật đạt đẳng cấp 77 trở lên và đã học hết chiêu thức cấp 55
 • Nhân vật có ít nhất 3.000 điểm danh vọng, 3.000 điểm sư môn và 50.000 điểm công trạng.
 • Mỗi nhân vật tham gia Thiên Môn Trận 2 lần trong một ngày.
 • Phí tham gia: 8 Vàng/ 1 lần.
 • Thời gian mở cửa Thiên Môn Trận:
Thời gian mở Thiên Môn Trận
11h00 – 13h00

Nội dung chi tiết

Báo danh
Hinh ảnh Ghi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ II

Phiêu Kỵ Tướng Quân Quách Quân Bằng

Vị trí:

 • Thành Đô (231/229).
 • Đại Lý (179/178).

Chức năng:

 • Báo danh Thiên Môn Trận.
 • Phát thưởng Thiên Môn Trận.

Chi tiết báo danh:

 • Nhân sĩ đến gặp NPC Phiêu Kỵ Tướng Quân Quách Quân Bằng để tiến hành báo danh.
 • Có thể báo danh dưới 2 hình thức: Báo danh cá nhân và báo danh tổ đội (tổ đội không vượt quá 3 thành viên).
 • Sau khi báo danh hệ thống sẽ tự động sắp xếp số lượng nhân vật tham gia chia đều cho cả 2 phe Tống – Liêu.
 • Số lượng thành viên 2 phe Tống – Liêu tối đa mỗi bên 16 người.

 

Phần thưởng tham gia

Chỉ cần tham gia chiến trường Thiên Môn Trận là có thể nhận được phần thưởng như sau:

Phần thưởng Cơ bản Dùng Quân Công Chương Quân Công Đại Quân Công Huy Hoàng
Điểm kinh nghiệm
Vật Phẩm
3.000.000 exp
10.000.000 exp
cố định nhận 2 huân chương anh hùng
15.000.000 exp
-cố định nhận 4 huân chương anh hùng random nhận được:
– Ma đao thạch 1
– Ma đao thạch 2
– Ma đao thạch 3

Không