Cập nhập máy chủ Mộc Long 21/10/2021

Ngày đăng:01:32:41 20-10-2021

Thời Gian Bảo Trì

Từ 17:00 ngày 21/10/2021 đến 18:00 21/10/2021

Nội Dung Bảo Trì

💧 Cập nhập hiệu nạp tháng mới 10

 


💧 Ngự Các : cập nhập item Lông Phượng Hoàng : giá 6000 Kim Phiếu

💧 Bang Hội Hoa Sơn :

– Tiêu sư mỗi ngày
50 kim ngọc diệp
50 thiên thạch
50 mảnh thiên thạch
Thiên Thạch Tinh Thạch
2 mảnh mật tịch
– Quà BHTA hoa Sơn Mở Rương : Ngẫu nhiên nhận
300 mảnh mật tịch
5 đá nâng cấp
30 lông phượng hoàng

💧 Cập nhập nhiệm vụ chuyển sinh tại Bạch Tiên Sinh

💧 Mở tính năng đào bảo rương quý tỵ tại thành biện kinh

💧 Mũ bạch kim viêm đế : chỉnh sửa tốc độ xuất chiêu từ 20% lên 25%

💧 Túi Boss Thế Giới : mỗi túi nhận 5 mảnh mật tịch

💧 Khai Mở cửa hàng mảnh mật tịch : 

 • Hoành Không Na Di ( không khóa – không hạn ) : 1000 mảnh mật tịch + 15.000 Vật Phẩm Xu
 • Mật Tịch Chân Quyển Siêu Cấp : 100 mảnh mật tịch + 2000 vật phẩm Xu
 • Lăng Ba vi Bộ :  ( không khóa – không hạn ) : 2000 mảnh mật tịch + 30.000 Vật Phẩm Xu

💧 Thần tài bảo rương : 

 • 500.000.000 EXP
 • Mảnh mật tịch x20
 • định hồn thiên thạch thần thạch
 • túi thiên thạch tinh thạch
 • bao thiên thạch tinh thạch
 • Đại Định Hồn
 • 100 Mảnh Thiên Cang
 • 180 Kim ngọc diệp
 • Ma đao thạch cấp 3 x5
 • Cường hóa quyển 15 x3

💧 Bạch Kim Rương :

 • 200.000.000 EXP
 • thiên thạch linh thạch
 • túi thiên thạch tinh thạch
 • Mảnh mật tịch x5
 • bao thiên thạch
 • Quân công đại
 • Tẩy tủy đơn
 • thần tài bảo rương
 • 50 Mảnh Thiên Cang
 • 80 Kim ngọc diệp
 • Ma đao thạch cấp 2 x2
 • Cường hóa quyển 14 x3

💧 NPC học trò thợ rèn lưu :

nâng cấp bạch kim viêm đế :

3 đá nâng cấp + 8 nữ oa tinh thạch + 4 bạch kim đại hồng bao + 5 lông phượng hoàng + trang bị Thiên chi viêm đế cường hóa 11

nâng cấp Thương Ưng tướng quân 

2 đá nâng cấp + 8 nữ oa tinh thạch + 4 bạch kim đại hồng bao + 5 lông phượng hoàng + trang bị ngự long tướng quân cường hóa 11

nâng cấp Đại Tống – Đại Liêu Nguyên Soái : Công trạng 1.800.000 có thể mặc không cần quân hàm

1 đá nâng cấp + 4 bạch kim đại hồng bao + 5 lông phượng hoàng + trang bị ngự long ( chiêu thánh nguyên soái ) cường hóa 11

nâng cấp trang bị Diệu Dương :

3 đá nâng cấp + 4 bạch kim đại hồng bao + 5 lông phượng hoàng + 8 nữ oa tinh thạch + trang bị long đằng ( phụng vũ ) cường hóa 11

nâng cấp Ngọc Diệu Dương 4%

1 đá nâng cấp + 4 bạch kim đại hồng bao + 5 lông phượng hoàng + ngọc Cửu châu

nâng cấp Vũ khí Diệu Dương :

3 đá nâng cấp + 4 bạch kim đại hồng bao + 5 lông phượng hoàng + 8 nữ oa tinh thạch + vũ khí cửu châu cường hóa 11