Cẩm Nang Đại Sự Kiện

Ngày đăng:11:59:55 22-11-2020

Võ Lâm 2 Xưa cập nhật một số tính năng trong “Cẩm nang đại Sự kiện”

 

 Vật phẩm liên quan

Hình ảnh minh họa Ghi Chú

Cẩm Nang Đại Sự Kiện
– Vị trí: Trong hành trang (F4) khi tạo nhân vật

– Chức năng:

+ Nhận pháo hoa năm mới

+ Nhận thưởng tích lũy Online

 

 Online nhận thưởng

– Sau khi online đạt đủ điều kiện thì mở Cẩm Nang Đại Sự Kiện chọn dòng “Sự Kiện Open – Online Nhận Thưởng” để nhận thưởng.

 

Thời Gian Online Phần thưởng (Khóa)
120 phút Nhận thưởng 2 cây bát nhã nhỏ
240 phút Nhận thưởng 4 hạt giống
480 phút 2 Quân công đại

 

Lưu ý:

– Mỗi mốc chỉ được nhận 1 lần trong ngày.

 

Đốt pháo nhận thưởng

Thời Gian:

  • 8h00 – 10h00
  • 15h00 – 17h00
  • 20h00 – 22h00

Phần Thưởng

  • Đốt thường: 250,000 Exp (150v)
  • Đốt x2: 500,000 Exp (500v)