Boss Thế Giới [Võ Lâm 2 Xưa]

Ngày đăng:02:20:10 03-04-2021

 

Quý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Boss Hoàng Kim Thế Giới – Hoạt động hấp dẫn bật nhất chốn giang hồ nay sẽ được cập nhật thêm hệ thống phần thưởng mới, giúp các trận chiến càng thêm gây cấn và thú vị từ phiên bản Võ Lâm Xưa. Thông tin chi tiết như sau:

Thời gian xuất hiện boss
13:00 và 21:05 mỗi ngày : Thương Thần Doanh Thiên và Bắc Lục Lâm Minh Chủ
13:00 và 21:05 thứ 6 và thứ 7 : có thêm Lãnh Hương Lăng

BOSS chỉ tồn tại trong 30 phút, hết 30 phút, BOSS sẽ tự động biến mất.

BOSS có thể dùng nhiều hiệu ứng và chiêu thức để tấn công người chơi

Bắc lục lâm minh chủ :

là 1 nhóm sơn tặc ở phía nam , tuy sức mạnh khá yếu, nhưng lực lượng vô cùng hung hậu.

Lục lâm minh chủ có thể sử dụng khả năng triệu tập những tiểu quái với sức công phá cao như : tặc binh, cao cấp tặc binh, cẩu quân sư, thị vệ thân tín.


Vị Trí :

Tuyền châu
Tây TC :  193 – 181179 – 187
Bắc TC : 189 – 192  ➖ 178 -183
Thành Đô
Bắc TĐ :  176 -201191 – 190
Tây TĐ :   189 – 186182 -182
Nam TĐ  :190 – 192 ➖178 – 189

Biện Kinh
Tây BK : 184 – 184 ➖ 178 – 174
Đông BK : 208 – 188 ➖ 229 – 188 ➖ 227 – 206
Nam BK  : 193 – 191 ➖ 184 – 189

Thương thần doanh thiên :

thị vệ thân tín của tầng thủy hoàng, sức mạnh kinh người, nhiều người đã chết dưới thương của hắn.

Thương thần doanh thiên có thể sử dụng những khả năng như : choáng, mỗi giây tiêu hủy 400 máu, triệu tập hoan ảnh võ sỹ, cuồng sát….

Vị Trí :
Thanh Thành Sơn : 191 – 181 ➖  172 -193
Phục Ngưu Sơn :  175 – 183 ➖  194 – 176 ➖  184 – 168
Nhị Long Sơn :
167 – 193 ➖ 185 – 186 ➖ 192 – 187 ➖  182 – 184
Vũ Di Sơn : 167 – 190 ➖ 195 – 175
Linh Bảo Sơn : 222 – 219 ➖ 211 – 206 

Lãnh hương lăng :

là 1 hoa khôi của làng giang tân thôn, nhưng sau khi trải qua bệnh dịch, cả làng chỉ còn là những thây ma và oán quỷ.

Lãnh hương lăng có tóc độ di chuyển cao, sức tấn công mạnh, thuộc tính âm, với khả năng : độc sát 3000 trong 1 phút, triệu hồi tiểu quý,gây hoản loạn……

Vị Trí :
Phong ma động tầng 1 
Giang tân thôn