Boss Sư Môn – Nhạn Môn 2022

Ngày đăng:07:49:56 21-03-2022

 


Nội dung


 

 

Mục Chi Tiết
Thời gian

Thời gian boss xuất hiện từ 21:00 -> 21:05

Túi Boss Sư môn

Túi tùy thân của Thanh Thư
Túi tùy thân của Huyền Chân
Túi tùy thân của Dương Diên Đức
Túi tùy thân của Đường Hỷ
Túi tùy thân của Hoàng Chính Nhất
Túi tùy thân của Cổ Mặc
Túi tùy thân của Huệ Minh

Phần thưởng

Quà nhận được khi mở túi boss sư môn:
– Mật tịch 45 tất cả phái

Hình Ảnh