Bát Nhã Chứng Thư [Thiên Môn]

Ngày đăng:11:20:21 15-10-2021

NPC Liên quan: Võ Lâm Sứ Giả (đứng tại các thành thị)

Đem Bát Nhã Chứng Thư đến cho Võ Lâm sứ giả để tích lũy nhận thưởng giá trị.

 

Phần thưởng khi nộp thành công 01 Bát Nhã Chứng Thư

Phần thưởng khi nộp thành công 01 Bát Nhã Chứng Thư
Ngẫu nhiên nhận số điểm tích lũy như bên cạnh 1 điểm
2 điểm
Phần thưởng khi nộp thành công 01 Bát Nhã Chứng Thư
Ngẫu nhiên nhận số điểm kinh nghiệm như bên cạnh
1.000.000

Phần thưởng khi nộp thành công Bát Nhã Chứng Thư thứ 16

NPC: Võ lâm sứ giả > hôm nay đã nộp đủ 16 bát nhã chứng thư

 

Phần thưởng nộp Bát Nhã Chứng Thư thứ 16 Hạn sử dụng
30 vàng
4 trái cây ngẫu nhiên 7 ngày
1 hạt giống – 1 cây bát nhã lớn – 1 cây bát nhã nhỏ 7 ngày
10.000.000 EXP

Phần thưởng điểm tích lũy Bát Nhã Chứng Thư

Tích Lũy Phần thưởng Hạn sử dụng
200 50 trái cây ngẫu nhiên
300 50 trái cây ngẫu nhiên
400 1 thiên thạch Linh Thạch 3 ngày
500 100 trái cây ngẫu nhiên
600 1 tiểu định hồn 3 ngày
700 1 thiên thạch Linh Thạch 7 ngày
800 100 trái cây ngẫu nhiên
1000 100 thiên thạch tinh thạch

Lưu ý:

  • Phần thưởng nhận được khi nộp thành công Bát Nhã Chứng Thư thứ 16 và phần thưởng từ điểm tích lũy Bát Nhã Chứng Thư đều có thể giao dịch được.

 

Nay xin thông báo đến quý nhân sĩ võ lâm gần xa. Thân chúc quý nhân sĩ có những khoảnh khắc đáng nhớ cùng các phần thưởng hấp dẫn của hoạt động nộp Bát Nhã Chứng Thư.