Bảo Trì Cập Nhập Phiên Bản Mới 2/10/2020 – Ngọa Long

Ngày đăng:05:08:18 01-10-2020

Chào anh em,1 chặng đường 4 tháng đã trôi qua.Đến với bảo trì lần này chúng ta sẽ chào những Cập nhập trang bị – hoạt động – item mới :

Thời gian bảo trì lần này sẽ được chia làm 2 lần :
Lần 1 : Từ 17:00 ngày 2/10/2020

Thời gian Mở lại Máy chủ : 17:45
Lần 2 : Thông báo tại Fanpage chính thức của game

 

Trang Bị : 

Phụng Vũ – Long Đằng 

Hình ảnh trang bị  :

Hình ảnh trang bị :


Trang Bị Tướng Quân ( khi đạt 1.100.000 Công trạng có thể sử dụng )

Trang Bị Nguyên Soái

Cập Nhập Trang Bị Bát Quái tại NPC Công Dã Binh Tương Dương

 

Cập nhập khác :

1 : Bỏ Anh hùng thiếp tại Tàng Rương – AHT sẽ được bán tại NPC
2 : Cập nhập hệ thống Auto Chống góc lag BNL nâng cấp : khi trồng cây không di chuyển sẽ không tưới nước được 

3 : Cập Nhập Item Quân Công Huy Hoàng tại ngự các

Bảo trì Đợt 2 

4 : Tài nguyên chiến mở sử dụng quân công huy hoàng
5 : Chiến trường chính và phụ cho sử dụng quân công huy hoàng
6 : Cập Nhập Đèn Hoa Đăng Tại Map TNC ( Thời gian sắp tới và lúc 15h mỗi ngày ) 
7 : Chiến trường bắt đầu cho sử dụng Quân công Đại khi đi trái phe ( không sử dụng được quân công huy hoàng ) 
8 : Cập nhập vũ khí nguyên tử tại BHTA Hoa Sơn : 1 dòng mặc định trừ thủ 13 – 1 dòng ngẫu nhiên
9 : Cập nhập quà trồng cây BNL mới – quà trồng cây mới mỗi ngày

 

Gói Quà nạp Mới Tháng 10

 

 

Bảo trì lần này sẽ là 1 cập nhập lớn, trong đó đi kèm những thay đổi nhỏ, mong rằng nhận được sự đón chờ của toàn bộ anh em