Bảo Rương Tài Nguyên – Ngọa Long

Ngày đăng:05:00:26 20-08-2020

Hoạt động diễn ra bắt đầu từ sau bảo trì 20/8/2020
Trong thời gian diễn ra tính năng Bảo Vệ Rương Tài Nguyên (từ 21h30 giờ đến 22h30 thứ Tư hàng tuần) tại bản đồ Nam Thành Đô

  • Thời gian cướp 01 Rương tài nguyên là 45 giây.
  • Rương Chỉ Có thể mở khi ở trạng thái PK
  • Người của Bang thủ Thành PK không lên trị PK 

Đối với nhân vật cướp rương

Khi mở thành công NPC Bảo Rương Tài Nguyên, nhân vật sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 trong 2 vật phẩm sau:
  • 100 vàng 
  • 1 Rương Tài nguyên 

Đối với Bang hội bảo vệ rương

Bang hội thủ thành: Có 20 Rương tài nguyên phải bảo vệ. Ngoài ra còn mặc nhiên sở hữu 5 Rương tại NPC Thành Đô Quản Sứ Thành.
Trường hợp bị mất vài Bảo Rương Tài Nguyên, Thành Đô Quản Sứ thành sẽ thông báo số rương nhận được dựa vào tổng số rương bảo vệ thành công sau 23h00 ngày thứ Tư hàng tuần.
Tùy theo số lượng Bảo Rương Tài Nguyên bảo vệ thành công mà Bang hội thủ thành sẽ nhận được phần thưởng theo các mốc như sau:
Mỗi lần Bang hội chỉ có thể nhận tối đa 25 Rương Tài Nguyên.
NPC Liên Quan

Cập nhập quản lý thành thị :
Thành chủ vui lòng nhận Thành đô ấn để giao công việc quân sư, danh bộ cho anh em trong bang ( thời gian vào bang > 7 ngày )
Xưng Hiệu Trang Bị :
Nhận Ngoại Trang Thành Chủ, Danh bộ, Quân Sư, Vệ Binh theo chức vụ
Nhận Trang Bị Vệ Binh miễn phí, chế tạo trang bị Danh bộ ( trang bị thành chủ và danh bộ chưa cập nhập )
Chức Năng Danh Bộ :
Danh bộ sẽ được phát thành đô tầm nã lệnh có thể bỏ tù các nhân vật có Trị PK lớn hơn 4 trong khu vực quản lý thành thị

Mong rằng với chức năng mới này sẽ làm anh em vui vẻ hơn